Uitgeven onder een pseudoniem? Dit zijn de voor- en nadelen

Sommige auteurs twijfelen of ze hun boek wel onder hun eigen naam willen uitgeven. Ze overwegen dan om een andere naam te gebruiken: een pseudoniem. In dit blog leggen we je uit wat de voor- en nadelen zijn van het uitgeven onder een pseudoniem.

anoniem schrijven

De eerste stap in het uitgeeftraject is de tekstredactie. Wil jij een indruk krijgen van de kwaliteit van jouw manuscript? Vraag dan voor € 25,00 een Quick Scan aan!
Vraag hier een Quick Scan aan


Voordeel 1: je beschermt je eigen privacy en/of die van je omgeving


Met name (auto)biografische auteurs vragen zich af of het wel verstandig is om bepaalde persoonlijke gebeurtenissen openbaar te maken. Soms voelt het kwetsbaar. Alsof “de hele wereld” dan ineens kan lezen wat jou is overkomen of hoe jij denkt. Ook kun je bang zijn voor reacties uit je omgeving van mensen die in je boek voorkomen. Door een pseudoniem te gebruiken en beschrijvingen en namen in je boek zo veel mogelijk te veranderen, maak je het verhaal minder herleidbaar en dat kan de drempel wegnemen om je boek uit te geven.

Voordeel 2: je kunt je als auteur op een andere manier profileren

Door onder een pseudoniem je boek uit te geven, haal je eventuele verwachtingen bij het lezerspubliek weg. Dat kan fijn zijn als je bijvoorbeeld eerder boeken hebt uitgegeven in een heel specifiek genre en nu voor een ander genre hebt gekozen. Of omdat mensen om een andere reden al een zeker vooroordeel of verwachting hebben bij het horen van jouw naam. Met een pseudoniem begin je dus eigenlijk met een schone lei!

Nadeel 1: het is lastiger om te profiteren van je eigen netwerk

Auteurs die onder een pseudoniem uitgeven, willen vaak hun identiteit niet prijsgeven (waarom zou je anders voor een pseudoniem kiezen?). Dat maakt het lastig om je boek te promoten binnen je bestaande netwerk. De gunfactor valt weg, simpelweg omdat niemand je kent. Veel pseudoniemschrijvers blijven anoniem en dat maakt een band opbouwen met je lezerspubliek, bijvoorbeeld online, lastig. Terwijl we daar wel steeds meer ons koopgedrag op baseren. Veel doelgroepen willen weten wie de schrijver achter het boek is en het liefst een kijkje in diens wereld. We volgen iemand een tijdje in de media en pas dan gaan we over tot aankoop.

Nadeel 2: naar buiten treden onder een pseudoniem vergt een lange adem

Er zijn auteurs die wél onder een pseudoniem naar buiten treden en bijvoorbeeld lezingen geven. Vergelijk het met een artiestennaam. Eigenlijk bouw je rondom jezelf als auteur een nieuw bestaan op. Niemand kent je nog en je moet elke deur voor het eerst openen. Mogelijk kost dat best veel tijd.
Gelukkig kan jouw boek uitkomst bieden: schrijf je over een bijzonder thema of heb je een originele invalshoek, dan kunnen die deuren weleens heel snel opengaan. Oók als je naam (nog) niet bekend is!